Kişisel

Kişisel

Belirli konuları işlemeyen kişilere ait kişisel bloglar.

Avukat Feyz Pazarbaşı’ya ait çeşitli hukuki ve teknolojik bilgilerin bulunduğu şahsi blog.
http://feyz.pazarbasi.av.tr
 • Aldatma (zina) sebebiyle boşanma
  by Pazarbaşı Hukuk Bürosu on 08/05/2017 at 08:52

  Aldatma sebebiyle boşanma davası mutlak boşanma sebeplerinden olup, zina nedeniyle boşanmak Türk Medeni Kanunu’dan özel boşanma nedeni olarak düzenlenmiştir. MK. madde 161’de bu konuda düzenleme bulunmakta olup, aldatma sebebiyle boşanma davaları çekişmeli boşanma davası niteliğindedir. Madde 161 – Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde zina […]Benzer konular:‘Üniversiteli kasap’a 3 milyonluk boşanma davası!İzmir’de ilginç boşanma davasıYargıtay’dan zina kriteriYargıtay: ‘Telefonla konuşmak zina değil’Boşanma Davası ve Boşanma Davalarına esas Boşanma Nedenler […]

 • Tekerrür nedir?
  by Pazarbaşı Hukuk Bürosu on 09/05/2017 at 07:09

  Tekerrür kelimesinin anlamı yinelenme, tekrarlanma demektir. Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre tekerrür, daha önce bir suç işlemiş ve bu suçtan dolayısı cezası kesinleşmiş birinin yasada belirlenen süreler içerisinde yeni bir suç işlemesi halidir. İkinci defa suç işleyen, yani tekrar suç işleyen kişiye ise “mükerrir” denir. TCK madde 58. metninde düzenlenen suçta tekerrür kurumu bir güvenlik tedbiri niteliğinde olup tekerrüren suç işleyen kimseye güvenlik […]Benzer konular:860 infaz ve koruma memuru alınacakÖzel Röportaj: Denetimli Serbestlik TasarısıCezanın infazının ertelenmesiResmi Evrakta Sahtecilik Suçu ve CezasıVergi Usul Kanunu sirküleri yayınlandı […]

 • İstifa eden işçinin hakları
  by Pazarbaşı Hukuk Bürosu on 11/05/2017 at 20:12

  İstifa Eden İşçinin Hakları Yasal olarak işçi zorla çalıştırılamayacağına göre işçinin kendi isteği ile istifası doğal bir hak olup, bunun yasal güvencesi Anayasal bir hak olan çalışma özgürlüğüdür. İşçinin zorla çalıştırılması mümkün olmayıp, angarya teşkil eder ki bir işçinin yaşamı boyunca bir işverene bağımlı çalışmak zorunda olması hukuka aykırıdır. Hukuki bir işlem niteliğinde olan istifanın […]Benzer konular:Taşeron işçiye kadro müjdesiİşe iade davalarında işçinin çalışma süresi şartıHaklı Fesih ile Geçerli Fesih arasındaki farklarDönerci cinayetlerinde bir istifa dahaİstifa eden memura ikramiye yok! […]

 • Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu ve Cezası
  by Pazarbaşı Hukuk Bürosu on 13/05/2017 at 19:19

  Resmi evrakta sahtecilik suçu ve cezası nedir? Resmi evrak(*)ta sahtecilik, sahte bir resmi belge üretilmesi veya var olan bir belgenin aslına aykırı olarak değiştirilmesi, sahte bir belgenin başkalarını kandırmak amacıyla kullanılması olarak tanımlanabilir.  TCK madde 204. (*) Varaka (=belge), kelimenin çoğulu olan ise Evrak (=belgeler),  demektir. Resmi belgede sahtecilik MADDE 204. – 1) Bir resmi belgeyi sahte […]Benzer konular:Resmi evrakta e-imza’ya az kaldıİstanbulda MİT depremi!Eski Barcelona Başkanı’na 6 yıl hapis‘Sahte avukat’ çetesine darbe‘Evrakta sahtecilik’ te 12 tutuklama […]

 • Anlaşmalı Boşanma Davaları
  by Pazarbaşı Hukuk Bürosu on 02/06/2017 at 22:59

  Anlaşmalı boşanma davaları Medeni Kanun 166 md. ile düzenlenmiş olan Anlaşmalı boşanma davası , anlaşmalı boşanma şartları ve anlaşmalı boşanma sözleşmesi ile nafaka ve mal paylaşımı gibi boşanmanın hukuki sonuçlarına dair özel bir dava türü olup, yasal olarak evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanmanın bir çeşidi olmakla eşlerin boşanma ve boşanmanın hukuki sonuçları üzerinde anlaşarak mahkemede herhangi bir ihtilafa mahal bırakmaksızın kolayca […]Benzer konular:Boşanma Davası ve Boşanma Davalarına esas Boşanma NedenleriAnlaşmalı Boşanma Sözleşmesi2 yılda 3 bin anlaşmalı boşanma!Anlaşmalı boşanma yüksek mahkemedeAldatma (zina) sebebiyle boşanma […]

Author: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.